Polska

Flaga PolskiOficjalna nazwa: Polska
Oryginalna nazwa: Rzeczpospolita Polska
Stolica: Warszawa
Ludność: 38 200 037
Powierzchnia: 322 575 km²
Język: polski
Waluta: 1 złoty (PLN) = 100 groszy
Największe miasta: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice


Mapa Polski
Polska mapa

Rzeczpospolita Polska położona jest w Europie Środkowej,‭ ‬w dorzeczu dwóch największych rzek‭ ‬-‭ ‬Wisły i Odry.‭ ‬Od zachodu graniczy z Niemcami,‭ ‬od południa z Czechami i Słowacją,‭ ‬od wschodu z Ukrainą i Białorusią,‭ ‬od północy‭ ‬-‭ ‬poprzez Morze Bałtyckie z wodami Danii i Szwecji,‭ ‬natomiast z północnego wschodu z Litwą oraz izolowanym obwodem kaliningradzkim,‭ ‬należącym do Rosji.

Wisła jest najdłuższą rzeką kraju,‭ ‬mierzącą‭ ‬1047‭ ‬km długości,‭ ‬Odra jest nieco krótsza,‭ ‬od źródeł do ujścia do Bałtyku mierzy‭ ‬854‭ ‬km.‭ ‬Inne duże rzeki to Warta,‭ ‬Bug‭ ‬-‭ ‬graniczna z Ukrainą i Białorusią,‭ ‬Narew i San.
Największe jeziora czyli Śniardwy‭ (‬113‭ ‬km²‭) ‬i Mamry‭ (‬104‭ ‬km²‭) ‬leżą na Mazurach,‭ ‬krainie w północno‭ ‬-‭ ‬wschodniej części kraju,‭ ‬ukształtowanej przez ostatnie zlodowacenie.‭ ‬Najgłębszym jeziorem jest Hańcza‭ (‬108,5‭ ‬m‭)‬,‭ ‬na malowniczym Pojezierzu Wschodniosuwalskim.‭ ‬Okolica ta jest bardzo ciekawa pod względem historycznym,‭ ‬od niepamiętnych czasów zamieszkiwana przez Jaćwingów,‭ ‬blisko spokrewnionych z Prusami i Litwinami,‭ ‬została podbita przez zakon krzyżacki w XV w.‭ ‬Rycerze zakonni prowadzili z nimi walki począwszy od XIII w.‭ ‬W‭ ‬1283‭ ‬r.‭ ‬ostatni wódz Jaćwingów,‭ ‬Skudro,‭ ‬zabił w bitwie sławnego rycerza,‭ ‬Friedricha von Holle i ucieka do południowej Polski.‭
Przeważającą część powierzchni kraju zajmują niziny wchodzące w skład wschodniej części Niżu Środkowoeuropejskiego.‭ ‬Wszystkie krainy ułożone są pasowo,‭ ‬rozpoczynając od raczej płaskich terenów na północy i w części centralnej,‭ ‬do terenów wyżynnych i górskich na południu.
Najwyższe góry w łańcuchu polskich Karpat‭ ‬-‭ ‬Tatry,‭ ‬leżą w Łańcuchu Tatrach w Centralnych Karpatach Zachodnich.‭
Ich powierzchnia to‭ ‬785‭ ‬km²,‭ ‬długość ok.‭ ‬57‭ ‬km,‭ ‬tylko‭ ‬22%‭ ‬tych gór leży na terenie Polski,‭ ‬pozostała część na Słowacji.
Flora i fauna Tatr objęta jest ścisłą ochroną w ramach Tatrzańskiego Parku Narodowego‭ (‬Rezerwat Biosfery UNESCO‭)‬.‭ ‬Najlepiej rozpoznawalne szczyty to Rysy,‭ ‬Giewont,‭ ‬Mnich,‭ ‬Mięguszowickie Szczyty,‭ ‬Kasprowy Wierch,‭ ‬Świnica,‭ ‬Kościelec,‭ ‬Kozi Wierch,‭ ‬Kominiarski Wierch,‭ ‬Czerwone Wierchy,‭ ‬Wołowiec.
Pozostałe pasma górskie to Góry Świętokrzyskie,‭ ‬Pieniny i Beskidy‭ (‬wchodzące w skład Karpat‭) ‬oraz Sudety.
Skład gatunków roślin i zwierząt,‭ ‬ukształtował się po ostatnim zlodowaceniu,‭ ‬kiedy napłynęły z południa po ustąpieniu lodowców.‭ ‬Także potem lista zwierząt zmieniała się,‭ ‬w średniowieczu wymarły tury,‭ ‬konie tarpany i sobole.‭ ‬Obecnie w kraju żyją głównie jelenie,‭ ‬sarny i dziki,‭ ‬mniej jest łosi,‭ ‬kozic,‭ ‬świstaków i niedźwiedzi.‭
Do naszych czasów dotrwały fragmenty pradawnych puszcz w postaci największej Puszczy Białowieskiej,‭ ‬mniejszych‭ ‬-‭ ‬np.‭ ‬Niepołomickiej,‭ ‬lasów objętych rezerwatami i trudno dostępnych lasów bagiennych.‭ ‬Rosną tu między innymi sosny,‭ ‬dęby,‭ ‬świerki,‭ ‬buki,‭ ‬graby,‭ ‬jodły,‭ ‬wiązy,‭ ‬leszczyna pospolita,‭ ‬olsza czarna,‭ ‬jesion wyniosły,‭ ‬lipy oraz wiele innych,‭ ‬mniejszych roślin.

Ustrój i podział administracyjny:

Ustrój polityczny określa Konstytucja RP z‭ ‬1997‭ ‬r.‭ ‬Kraj jest republiką parlamentarną z trójpodziałem władzy,‭ ‬gdzie władza ustawodawcza należy do parlamentu‭ (‬Sejm i Senat‭)‬,‭ ‬władza wykonawcza do prezydenta i rządu a sądowniczą sprawują sądy i trybunały oraz systemem parlamentarno‭ ‬-‭ ‬gabinetowym.
Współczesny konstytucjonalizm rozwinął się w kraju po zakończeniu I wojny światowej w‭ ‬1918‭ ‬r.‭ ‬Przyjęto wówczas zasady suwerenności narodu,‭ ‬podziału władzy i ochrony praw obywatelskich.
Prezydent wybierany jest w powszechnych wyborach prezydenckich.‭ ‬Następnie staje się najwyższym przedstawicielem państwa i stosunkach wewnętrznych i międzynarodowych,‭ ‬zwierzchnika Sił Zbrojnych,‭ ‬czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji.
W kraju działa wiele partii politycznych,‭ ‬obecnie najwięcej mandatów posiada Platforma Obywatelska RP,‭ ‬Prawo i Sprawiedliwość oraz Klub poselski Lewica.‭ ‬Według zapisu w Konstytucji zakazane jest istnienie partii odwołujących się w swoich programach do metod i praktyk nazizmu,‭ ‬faszyzmu i komunizmu.

Ludność i wyznania
Polska od początku istnienia skupiała na swoim terenie wiele narodowości.‭ ‬Obecnie zamieszkują ją Polacy,‭ ‬Ślązacy,‭ ‬Niemcy,‭ ‬Białorusini,‭ ‬Ukraińcy,‭ ‬Romowie,‭ ‬Rosjanie,‭ ‬Łemkowie,‭ ‬Litwini.‭ ‬Zaznacza się niewielki napływ ludności z Bliskiego Wschodu,‭ ‬głównie Chin i Wietnamu.‭
Język polski jest językiem urzędowym ale pomocniczymi językami urzędowymi pozostają niemiecki,‭ ‬kaszubski,‭ ‬litewski i białoruski,‭ ‬zwłaszcza w tzw.‭ ‬gminach dwujęzycznych.
Największą wspólnotę religijna stanowi Kościół katolicki z obrządkiem rzymskokatolickim.‭ ‬Kościół greckokatolicki liczy‭ ‬53‭ ‬tys.‭ ‬wiernych,‭ ‬ormiańskokatolicki‭ ‬5‭ ‬tys.‭ ‬a neounicki‭ ‬195‭ ‬osób.‭
W kraju istnieją:‭ ‬Kościół Starokatolicki Mariawitów,‭ ‬Reformowany Kościół Katolicki i inne.
Prawosławni skupieni są w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym z ponad pół milionem wiernych,‭ ‬Wschodnim Kościołem Staroobrzędowców w RP,‭ ‬Apostolskim Kościele Ormiańskim i Kościele koptyjskim.
Wyznawców prawosławia jest ponad‭ ‬150‭ ‬tys.‭ ‬skupionych w wielu zarejestrowanych Kościołów.‭ ‬W kraju mieszkają także Świadkowie Jehowy,‭ ‬członkowie Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej,‭ ‬muzułmanie,‭ ‬mormoni i buddyści.

Warning: Undefined variable $wicej in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/themes/panstwaswiata/loop-page.php on line 237

Polska - co jeszcze Cię interesuje?


ceny i zakupy
galeria hotele Kuchnia Kultura
Ceny
Polska

Galeria
Polska
Hotele
Polska

Kuchnia
Polska

Polska
Kultura
mapa pogoda poradnik turysty warto zwiedzić zdrowie
Mapa Polska Pogoda
Polska
Polska
Poradnik
Polska
Warto
zobaczyć
Polska
Zdrowie


Warto zobaczyć.

Warning: Undefined array key "just_current_post" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 69 Warning: Undefined array key "date_modified" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 97 Warning: Undefined array key "group_by" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 100 Warning: Undefined array key "show_type" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 102 Warning: Undefined array key "no_author_comments" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 103 Warning: Undefined array key "no_user_comments" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 104 Warning: Undefined array key "unique" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 105 Warning: Undefined array key "crossmatch" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 108 Warning: Undefined array key "orderby" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 117 Warning: Undefined array key "orderby_order" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 118 Warning: Undefined array key "orderby_case" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 119 Warning: Undefined array key "exclude_users" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 137 Warning: Undefined array key "count_home" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 138 Warning: Undefined array key "count_feed" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 139 Warning: Undefined array key "count_single" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 140 Warning: Undefined array key "count_archive" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 141 Warning: Undefined array key "count_category" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 142 Warning: Undefined array key "count_page" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 143 Warning: Undefined array key "count_search" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 144 Warning: Undefined array key 1 in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 157 Bułgaria Ukraina kultura Ukraina Hiszpania Chiny – Chińska Republika Ludowa

6 odpowiedzi na „Polska

  1. Pingback: Odszkodowania Bytom » Archiwa bloga » Winny? Sprawca?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *