Polska zdrowie

Przed przyjazdem do kraju nie obowiązują żadne konieczne szczepienia,‭ ‬kraj nie jest objęty kwarantanną,‭ ‬nie występują epidemie.
W okresie od wiosny do wczesnej jesieni,‭ ‬jeżeli wybieramy się na tereny leśne,‭ ‬istnieje zagrożenie zarażenia się odkleszczowym zapaleniem opon mózgowych.
Obywatele większości państw Europy mają prawo do publicznej opieki zdrowotnej w Polsce.‭
Turyści okazujący wyłącznie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego‭ (‬EKUZ‭) ‬uprawnione są tylko do świadczeń podstawowych.
Koszty leczenia rozliczane są w takim wypadku pomiędzy instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego w obu krajach.

Aby uzyskać pomoc lekarską,‭ ‬należy udać się do lekarza,‭ ‬który podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia‭ (‬NFZ‭) ‬i okazać kartę EKUZ.‭ ‬Podstawowa opieka obejmuje badania i poradę udzieloną przez lekarza pierwszego kontaktu.
Przychodnie przyjmują od poniedziałku do piątku,‭ ‬od‭ ‬8‭ ‬00‭ ‬do‭ ‬18‭ ‬00,‭ ‬opiekę całodobową zapewniają placówki,‭ ‬których adresy i telefony znajdziemy w przychodniach.
Aby skontaktować się ze specjalistą,‭ ‬niezbędne jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu.‭ ‬Skierowanie nie jest konieczne do:‭ ‬ginekologa i położnika,‭ ‬stomatologa,‭ ‬dermatologa,‭ ‬wenerologa,‭ ‬onkologa,‭ ‬okulisty i psychiatry.‭ ‬Także w przypadku chorych na gruźlicę,‭ ‬HIV,‭ ‬inwalidów wojennych i osób represjonowanych,‭ ‬uzależnionych od alkoholu i innych środków w zakresie leczenia odwykowego.
Niezbędne świadczenia medyczne obejmują nagłe wypadki,‭ ‬urazy,‭ ‬zatrucia,‭ ‬stany zagrożenia życia.

Do leczenia szpitalnego potrzebne jest skierowanie od lekarza,‭ ‬oprócz przypadków nagłych zachorowań,‭ ‬wypadku,‭ ‬urazu,‭ ‬zatrucia,‭ ‬stanu zagrożenia życia.‭ ‬W trakcie pobytu zabiegi,‭ ‬badania i leki są bezpłatne.
W przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia należy wezwać pogotowie lub zgłosić się bezpośrednio do szpitala,‭ ‬najlepiej na szpitalny oddział ratunkowy.‭ ‬Transport medyczny w takich okolicznościach jest bezpłatny‭ (‬należy okazać EKUZ lub certyfikat zastępczy‭)‬.

Receptę może wystawić każdy lekarz z ważnymi uprawnieniami do wykonywania zawodu.‭ ‬Leki wydawane na receptę można nabyć w aptece po zapłaceniu niewysokiej opłaty zryczałtowanej lub za pełną odpłatność,‭ ‬w przypadku leków spoza wykazu leków refundowanych.

Pogoda - co jeszcze Cię interesuje?


ceny i zakupy
galeria hotele Kuchnia Kultura
Ceny
Pogoda

Galeria
Pogoda
Hotele
Pogoda

Kuchnia
Pogoda

Pogoda
Kultura
mapa pogoda poradnik turysty warto zwiedzić zdrowie
Mapa Pogoda Pogoda
Pogoda
Pogoda
Poradnik
Pogoda
Warto
zobaczyć
Pogoda
Zdrowie


Warto zobaczyć.

Szczecin pogoda Opole pogoda Olsztyn pogoda Lublin pogoda Koszalin pogoda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *