Polska Dolina Prądnika

Dolina rzeki Prądnik znajduje się na obszarze przepięknego Ojcowskiego Parku Narodowego.‭ ‬Położona w Małopolsce,‭ ‬nieopodal Krakowa,‭ ‬na Wyżynie Olkuskiej stanowiącej część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.‭
Liczy około‭ ‬2146‭ ‬ha,‭ ‬od źródeł w okolicach Sułoszowej,‭ ‬przez całą długość Parku w tym Ojców i Prądnik Korzkiewski.‭

Zbudowana jest głównie ze skał wapiennych z okresu górnej jury i kredy,‭ ‬poznaczonych licznymi jaskiniami‭ (‬ok.‭ ‬300‭)‬,‭ ‬wąwozami,‭ ‬jarami,‭ ‬bramami skalnymi,‭ ‬iglicami i białymi ostańcami o fantastycznych kształtach.
Dolina powstała na skutek erozji płynącej jej dnem Prądnika,‭ ‬żłobiącego rozległe tarasy na zboczach.‭ ‬W Pieskowej Skale znajdują się na wysokości‭ ‬12‭ ‬i‭ ‬40‭ ‬m nad dnem doliny,‭ ‬w Ojcowie nawet‭ ‬80‭ ‬m.‭ ‬Na tarasach wznoszą się Zamki w Ojcowie i Pieskowej Skale.
Największymi atrakcjami parku są przepiękne widok,‭ ‬dziewicza przyroda i źródła krystalicznie czystej wody,‭ ‬tryskające z wapiennych skał.‭ ‬Dolina Prądnika nie bez powodów uważana jest za najładniejszą dolinę całej Jury.

Zachowały się tutaj ślady wczesnośredniowiecznych grodzisk z czasów formowania się państwa polskiego‭ ‬-‭ ‬Gród na Górze Okopy,‭ ‬Ogrojec,‭ ‬grodziska w Sułoszowej i Grodzisku Skale.
W XIV w.‭ ‬w Pieskowej Skale Kazimierz Wielki wybudował zamek,‭ ‬stanowiący element łańcucha orlich gniazd,‭ ‬broniących granic kraju przed napaściami z czeskiego wówczas Śląska.‭ ‬Zamek składał się z górnej i dolnej części,‭ ‬niezachowana część górna została wzniesiona na niedostępnej skale zwanej Dorotką.‭

W latach‭ ‬1377-1608‭ ‬był siedzibą możnego rodu małopolskiego,‭ ‬Szafrańców.‭ ‬Zdemoralizowani rycerze należący do tego świetnej skądinąd rodziny,‭ ‬używali zamku do napaści na kupców zdążających do Krakowa doliną Prądnika.‭ ‬W‭ ‬1484‭ ‬r.‭ ‬Krzysztof Szafraniec został za to ścięty na wawelskim dziedzińcu
W latach‭ ‬1542-1589‭ ‬gotycka twierdza została przekształcona zgodnie z ówczesną modą w renesansową rezydencję.‭ ‬Zniszczenia rozpoczęły się już w czasach potopu szwedzkiego i postępowały w następnych wiekach.‭ ‬Skarb Państwa przejął budowlę dopiero po II wojnie światowej i po generalnej renowacji w latach‭ ‬1950-1963‭ ‬zamek stał się Oddziałem Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu.
Również zamek w Ojcowie był warownią wzniesioną w XIV w.‭ ‬przez Kazimierza Wielkiego.‭ ‬Do naszych czasów przetrwała ośmioboczna wieża,‭ ‬brama wjazdowa i mury obwodowe.‭ ‬W odnowionej wieży zorganizowano ekspozycję poświęconą historii zamku.

Niezwykłą atrakcją okolicy jest także Jaskinia Ciemna‭ (‬największa na Jurze‭) ‬z jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce.‭ ‬Znaleziono tutaj ślady osadnictwa sprzed‭ ‬125‭ ‬tys.‭ ‬lat.‭ ‬Pierwsze obozowisko zostało założone u wejścia do jaskini.
Do najbardziej malowniczych skał Doliny należą Maczuga Herkulesa,‭ ‬Skały Wenryhory,‭ ‬Igła Deotymy,‭ ‬Panieńskie Skały,‭ ‬Rękawica,‭ ‬Łaskawiec i Brama Krakowska.

Warning: Undefined variable $wicej in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/themes/panstwaswiata/loop-page.php on line 237

Polska - co jeszcze Cię interesuje?


ceny i zakupy
galeria hotele Kuchnia Kultura
Ceny
Polska

Galeria
Polska
Hotele
Polska

Kuchnia
Polska

Polska
Kultura
mapa pogoda poradnik turysty warto zwiedzić zdrowie
Mapa Polska Pogoda
Polska
Polska
Poradnik
Polska
Warto
zobaczyć
Polska
Zdrowie


Warto zobaczyć.

Warning: Undefined array key "just_current_post" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 69 Warning: Undefined array key "date_modified" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 97 Warning: Undefined array key "group_by" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 100 Warning: Undefined array key "show_type" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 102 Warning: Undefined array key "no_author_comments" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 103 Warning: Undefined array key "no_user_comments" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 104 Warning: Undefined array key "unique" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 105 Warning: Undefined array key "crossmatch" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 108 Warning: Undefined array key "orderby" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 117 Warning: Undefined array key "orderby_order" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 118 Warning: Undefined array key "orderby_case" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 119 Warning: Undefined array key "exclude_users" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 137 Warning: Undefined array key "count_home" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 138 Warning: Undefined array key "count_feed" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 139 Warning: Undefined array key "count_single" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 140 Warning: Undefined array key "count_archive" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 141 Warning: Undefined array key "count_category" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 142 Warning: Undefined array key "count_page" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 143 Warning: Undefined array key "count_search" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 144 Warning: Undefined array key 1 in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 157 Rumunia Bran Słowacja Bratysława Jordania Karak Litwa Auksztocki Park Narodowy Słowacja – Słowacki Raj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *