Polska Dolina Prądnika

Dolina rzeki Prądnik znajduje się na obszarze przepięknego Ojcowskiego Parku Narodowego.‭ ‬Położona w Małopolsce,‭ ‬nieopodal Krakowa,‭ ‬na Wyżynie Olkuskiej stanowiącej część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.‭
Liczy około‭ ‬2146‭ ‬ha,‭ ‬od źródeł w okolicach Sułoszowej,‭ ‬przez całą długość Parku w tym Ojców i Prądnik Korzkiewski.‭

Zbudowana jest głównie ze skał wapiennych z okresu górnej jury i kredy,‭ ‬poznaczonych licznymi jaskiniami‭ (‬ok.‭ ‬300‭)‬,‭ ‬wąwozami,‭ ‬jarami,‭ ‬bramami skalnymi,‭ ‬iglicami i białymi ostańcami o fantastycznych kształtach.
Dolina powstała na skutek erozji płynącej jej dnem Prądnika,‭ ‬żłobiącego rozległe tarasy na zboczach.‭ ‬W Pieskowej Skale znajdują się na wysokości‭ ‬12‭ ‬i‭ ‬40‭ ‬m nad dnem doliny,‭ ‬w Ojcowie nawet‭ ‬80‭ ‬m.‭ ‬Na tarasach wznoszą się Zamki w Ojcowie i Pieskowej Skale.
Największymi atrakcjami parku są przepiękne widok,‭ ‬dziewicza przyroda i źródła krystalicznie czystej wody,‭ ‬tryskające z wapiennych skał.‭ ‬Dolina Prądnika nie bez powodów uważana jest za najładniejszą dolinę całej Jury.

Zachowały się tutaj ślady wczesnośredniowiecznych grodzisk z czasów formowania się państwa polskiego‭ ‬-‭ ‬Gród na Górze Okopy,‭ ‬Ogrojec,‭ ‬grodziska w Sułoszowej i Grodzisku Skale.
W XIV w.‭ ‬w Pieskowej Skale Kazimierz Wielki wybudował zamek,‭ ‬stanowiący element łańcucha orlich gniazd,‭ ‬broniących granic kraju przed napaściami z czeskiego wówczas Śląska.‭ ‬Zamek składał się z górnej i dolnej części,‭ ‬niezachowana część górna została wzniesiona na niedostępnej skale zwanej Dorotką.‭

W latach‭ ‬1377-1608‭ ‬był siedzibą możnego rodu małopolskiego,‭ ‬Szafrańców.‭ ‬Zdemoralizowani rycerze należący do tego świetnej skądinąd rodziny,‭ ‬używali zamku do napaści na kupców zdążających do Krakowa doliną Prądnika.‭ ‬W‭ ‬1484‭ ‬r.‭ ‬Krzysztof Szafraniec został za to ścięty na wawelskim dziedzińcu
W latach‭ ‬1542-1589‭ ‬gotycka twierdza została przekształcona zgodnie z ówczesną modą w renesansową rezydencję.‭ ‬Zniszczenia rozpoczęły się już w czasach potopu szwedzkiego i postępowały w następnych wiekach.‭ ‬Skarb Państwa przejął budowlę dopiero po II wojnie światowej i po generalnej renowacji w latach‭ ‬1950-1963‭ ‬zamek stał się Oddziałem Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu.
Również zamek w Ojcowie był warownią wzniesioną w XIV w.‭ ‬przez Kazimierza Wielkiego.‭ ‬Do naszych czasów przetrwała ośmioboczna wieża,‭ ‬brama wjazdowa i mury obwodowe.‭ ‬W odnowionej wieży zorganizowano ekspozycję poświęconą historii zamku.

Niezwykłą atrakcją okolicy jest także Jaskinia Ciemna‭ (‬największa na Jurze‭) ‬z jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce.‭ ‬Znaleziono tutaj ślady osadnictwa sprzed‭ ‬125‭ ‬tys.‭ ‬lat.‭ ‬Pierwsze obozowisko zostało założone u wejścia do jaskini.
Do najbardziej malowniczych skał Doliny należą Maczuga Herkulesa,‭ ‬Skały Wenryhory,‭ ‬Igła Deotymy,‭ ‬Panieńskie Skały,‭ ‬Rękawica,‭ ‬Łaskawiec i Brama Krakowska.

Pogoda - co jeszcze Cię interesuje?


ceny i zakupy
galeria hotele Kuchnia Kultura
Ceny
Pogoda

Galeria
Pogoda
Hotele
Pogoda

Kuchnia
Pogoda

Pogoda
Kultura
mapa pogoda poradnik turysty warto zwiedzić zdrowie
Mapa Pogoda Pogoda
Pogoda
Pogoda
Poradnik
Pogoda
Warto
zobaczyć
Pogoda
Zdrowie


Warto zobaczyć.

Szczecin pogoda Opole pogoda Olsztyn pogoda Lublin pogoda Koszalin pogoda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *