Polska zdrowie

Przed przyjazdem do kraju nie obowiązują żadne konieczne szczepienia,‭ ‬kraj nie jest objęty kwarantanną,‭ ‬nie występują epidemie.
W okresie od wiosny do wczesnej jesieni,‭ ‬jeżeli wybieramy się na tereny leśne,‭ ‬istnieje zagrożenie zarażenia się odkleszczowym zapaleniem opon mózgowych.
Obywatele większości państw Europy mają prawo do publicznej opieki zdrowotnej w Polsce.‭
Turyści okazujący wyłącznie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego‭ (‬EKUZ‭) ‬uprawnione są tylko do świadczeń podstawowych.
Koszty leczenia rozliczane są w takim wypadku pomiędzy instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego w obu krajach.

Aby uzyskać pomoc lekarską,‭ ‬należy udać się do lekarza,‭ ‬który podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia‭ (‬NFZ‭) ‬i okazać kartę EKUZ.‭ ‬Podstawowa opieka obejmuje badania i poradę udzieloną przez lekarza pierwszego kontaktu.
Przychodnie przyjmują od poniedziałku do piątku,‭ ‬od‭ ‬8‭ ‬00‭ ‬do‭ ‬18‭ ‬00,‭ ‬opiekę całodobową zapewniają placówki,‭ ‬których adresy i telefony znajdziemy w przychodniach.
Aby skontaktować się ze specjalistą,‭ ‬niezbędne jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu.‭ ‬Skierowanie nie jest konieczne do:‭ ‬ginekologa i położnika,‭ ‬stomatologa,‭ ‬dermatologa,‭ ‬wenerologa,‭ ‬onkologa,‭ ‬okulisty i psychiatry.‭ ‬Także w przypadku chorych na gruźlicę,‭ ‬HIV,‭ ‬inwalidów wojennych i osób represjonowanych,‭ ‬uzależnionych od alkoholu i innych środków w zakresie leczenia odwykowego.
Niezbędne świadczenia medyczne obejmują nagłe wypadki,‭ ‬urazy,‭ ‬zatrucia,‭ ‬stany zagrożenia życia.

Do leczenia szpitalnego potrzebne jest skierowanie od lekarza,‭ ‬oprócz przypadków nagłych zachorowań,‭ ‬wypadku,‭ ‬urazu,‭ ‬zatrucia,‭ ‬stanu zagrożenia życia.‭ ‬W trakcie pobytu zabiegi,‭ ‬badania i leki są bezpłatne.
W przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia należy wezwać pogotowie lub zgłosić się bezpośrednio do szpitala,‭ ‬najlepiej na szpitalny oddział ratunkowy.‭ ‬Transport medyczny w takich okolicznościach jest bezpłatny‭ (‬należy okazać EKUZ lub certyfikat zastępczy‭)‬.

Receptę może wystawić każdy lekarz z ważnymi uprawnieniami do wykonywania zawodu.‭ ‬Leki wydawane na receptę można nabyć w aptece po zapłaceniu niewysokiej opłaty zryczałtowanej lub za pełną odpłatność,‭ ‬w przypadku leków spoza wykazu leków refundowanych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *