Polska Zamek w Malborku

Założenie zamkowe składa się z trzech wyraźnych części,‭ ‬zajmujących przestrzeń‭ ‬250‭ ‬000‭ ‬m³.‭ ‬Składa się z zamku niskiego,‭ ‬średniego i wysokiego,‭ ‬co miało utrudnić ewentualnym najeźdźcom zdobycie wszystkich warowni jednocześnie.

Stanowi jeden z największych,‭ ‬zachowanych zespołów architektury gotyckiej na świecie.‭ ‬Krzyżacy rozpoczęli budowę swojej głównej twierdzy już w‭ ‬1278‭ ‬r.‭ ‬od wycięcia potężnej puszczy porastającej ten teren i gromadzenia cegieł oraz drewna na budowę.‭ ‬Największego wysiłku wymagało wyprodukowanie około‭ ‬4‭ ‬480‭ ‬000‭ ‬cegieł i dachówek ceramicznych.

Jako pierwsze powstało skrzydło północne z kaplicą,‭ ‬kapitularzem służącym rycerzom zakonnym do zebrań oraz sypialnie czyli dormitoria.‭ ‬Następnie skrzydło zachodnie z komnatą komtura i refektarzem.‭ ‬Część południową i wschodnią zamykały drewniane magazyny,‭ ‬warsztaty i stajnie niezbędne w krzyżackim zamku.
Ważnym elementem była potężna wieża obronna zwana gdaniskiem,‭ ‬połączona bezpośrednio z zamkiem.‭ ‬Była punktem obserwacyjnym na dynamicznie rozwijające się pod ochroną twierdzy miasto Malbork.‭ ‬Całość otoczono ceglanym murem obwodowym i potężną fosą,‭ ‬zasilaną przez wody Nogatu.

Istotny dla zamku był‭ ‬1309‭ ‬r.,‭ ‬kiedy podjęto decyzję o przeniesieniu tutaj siedziby wielkiego mistrza,‭ ‬rezydującego do tej pory w Wenecji.‭ ‬Malbork stał się stolicą potężnego państwa zakonnego.‭
Budowlę należało przebudować i rozbudować.‭ ‬Przedłużono od strony wschodniej kościół Najświętszej Marii Panny i umieszczono przy nim kaplicę św.‭ ‬Anny,‭ ‬miejsce pochówku wielkich mistrzów.‭ ‬Na Zamku Średnim usytuowano rezydencję wielkiego mistrza,‭ ‬powstał pałac ze wspaniałym pomieszczeniem reprezentacyjnym i wieżą od strony Nogatu.
Po bitwie pod Grunwaldem Malbork był oblegany przez Władysława Jagiełłę ale we władanie królów polskich dostał się dopiero w‭ ‬1457‭ ‬r.‭ ‬Udało się to tylko dzięki inicjatywie Andrzeja Tęczyńskiego,‭ ‬który wykupił twierdzę od nieopłacanych żołnierzy najemnych pod wodzą Ulryka Czerwonki.‭
Od tej pory aż do‭ ‬1772‭ ‬r.‭ ‬była to jedna z najwspanialszych rezydencji królewskich.‭ ‬W‭ ‬1618‭ ‬r.‭ ‬zamkowy kościół przejęli jezuici i przebudowali w stylu barokowym.‭

Proces niszczenia zaczął się w‭ ‬1774‭ ‬r.,‭ ‬kiedy Prusacy zaczęli przebudowywać Zamek Wysoki na koszary,‭ ‬wyburzono gotyckie sklepienia,‭ ‬przebudowano okna a Wielki Refektarz przeznaczono na ujeżdżalnię koni.‭ ‬Wiele bram i murów rozebrano na cegły.‭ ‬W latach‭ ‬1801‭ ‬-‭ ‬1804‭ ‬został zmieniony na wielkie magazyny wojskowe,‭ ‬co jeszcze powiększyło destrukcję.

Ogromne zniszczenia nastąpiły także w czasie walk w marcu‭ ‬1945‭ ‬r.‭ ‬Wojska radzieckie zburzyły całkowicie wschodnią część zamku wysokiego i średniego,‭ ‬wieżę główną i kościół zamkowy.
Kompleksowa odbudowa i rekonstrukcja rozpoczęła się w połowie XX w.,‭ ‬od‭ ‬1961‭ ‬r.‭ ‬mieści się tutaj Muzeum Zamkowe a wszystkie części zamku są dostępne dla zwiedzających.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *