Egipt piramidy w Gizie

[Not a valid template]Faraon Chufu (2606-2581 p.n.e.), lepiej znany pod grecką formą swojego imienia jako Cheops, pod wrażeniem wspaniałych budowli stawianych przez swoich poprzedników, a szczególnie ojca Snorfu, wybrał równinę położona na skraju pustyni, w odległości ok. 8 km od Gizy i wzniósł na jej północno-zachodnim krańcu piramidę, największą ze wszystkich jakie do tej pory istniały. Dwaj kolejni władcy IV Dynastii, Chefren i Mykerinos poszli za jego przykładem, budując trochę bardziej na południe.

Giza jest obecnie miastem położonym na lewym brzegu Nilu, naprzeciw Kairu.

Piramida Cheopsa, zwana także Wielką Piramidą, to szczytowe osiągnięcie epoki piramid, zarówno pod względem rozmiarów jak i doskonałości wykonania. Nie można oszacować ilości ociosanego kamienia użytego do jej budowy, gdyż została obudowana wokół naturalnego rdzenia z macierzystej skały, której rozmiarów nie da się precyzyjnie ustalić.

Według szacunkowych wyliczeń liczba bloków miejscowego wapienia wmontowanych w masyw i bloków wapienia z Tura, tworzących okładzinę zewnętrzną, sięga dwóch milionów trzystu tysięcy, a waga poszczególnych elementów to średnio 2,5 tony (niektóre bloki ważą 15 ton).

Wszystkie boki są niemal dokładnie zorientowane według stron świata. Główne wejście znajduje się w boku północnym, na wysokości ok. 7 m, za nim otwiera się korytarz opadający w dół, prowadzący do rdzenia piramidy.

Grecki podróżnik i historyk, Herodot, wędrujący po Egipcie w V w. p.n.e. odwiedził Wielką Piramidę i pozostawił jej opis, została ona jednak otwarta i opróżniona na długo przed jego przybyciem. Wewnątrz można jednak podziwiać dwa wspaniałe dzieła – Wielką Galerię i Komorę Króla (10 m długości i ok. 6 m wysokości).

Pośrodku wschodniej fasady wznosiła się niegdyś Świątynia grobowa, od której prowadziła aleja procesyjna, w jej pobliżu odkopano barkę solarną z drewna cedrowego, która miał podróżować zmarły faraon. Przy końcu alei stoją trzy piramidy satelitarne.

[Not a valid template]Piramidę Chefrena (2572-2546 p.n.e.), a właściwie Chaef-Re odkrył w 1853 r. założyciel Muzeum Kairskiego, Auguste Mariette. Wybudowano ją na planie kwadratu, o długości i szerokości 44,8 m i wysokości 136 m. Niezwykle grube ściany wzniesiono z miejscowego wapienia i obłożono wypolerowanym, czerwonym granitem z Asuanu.

Trzecia, najmniejsza piramida kompleksu, góruje nad południowo-zachodnim krańcem rozległego płaskowyżu. Należy do Mykerinosa (2539-2511 p.n.e.) syna i następcy Chefrena. Każdy z boków piramidy ma 108,7 m długości, wznosi się na wysokość 62 m.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *