Bułgaria Zdrowie

Zalecane są jedynie szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi i polio. Inne zagrożenia epidemiologiczne nie występują.

Polacy ubezpieczeni w kraju w Narodowym Funduszu Zdrowia mogą korzystać z opieki zdrowotnej w ramach tego ubezpieczenia. Jedynym warunkiem jest wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ, które zabieramy ze sobą. Uprawnia do korzystania z podstawowych usług medycznych.

Po poradę udajemy się do takiej placówki służby zdrowia, która ma podpisaną umowę z kasą chorych. Lekarzowi przedstawiamy dokument tożsamości i EKUZ a następnie pozostawiamy ksero karty. Lekarz ogólny wystawia skierowanie na dalsze leczenie, zasada ta nie obowiązuje w nagłych przypadkach, kiedy zgłaszamy się bezpośrednio do szpitala. Lekarz pierwszego kontaktu wystawia natomiast refundowane recepty. Jeżeli chcemy odzyskać pieniądze za leki, musimy je kupić w aptekach, które mają podpisaną umowę z bułgarskim NFZ.

Aby otrzymać zwrot kosztów leczenia po powrocie do kraju potrzebujemy oryginał rachunku za usługę medyczną lub lekarstwo i oryginał dowodów zapłaty.

Za podstawowe usługi u lekarza lub stomatologa zapłacimy 1,80 do 2 LV, za badania laboratoryjne 2 LV, jeden dzień pobytu w szpitalu około 4 LV. Kobiety w ciąży i dzieci do 18 lat są zwolnione z opłat.

EKUZ nie uprawnia do leczenia w prywatnych przychodniach i klinikach, nie pokrywa kosztów akcji ratowniczej w górach ani transportu do kraju karetką pogotowia. W takim przypadku potrzebna będzie dodatkowa polisa, inaczej koszty pokryjemy z własnej kieszeni.

Pogotowie dostępne jest pod numerem 150 (policja 166, straż pożarna 160)

Napis Auteka oznacza aptekę, w większych miastach działają otwarte całą dobę. Warto przywieźć ze sobą zapas płyny do szkieł kontaktowych, który jest dostępny tylko w większych miastach.

Bułgaria - co jeszcze Cię interesuje?


ceny i zakupy
galeria hotele Kuchnia Kultura
Ceny
Bułgaria

Galeria
Bułgaria
Hotele
Bułgaria

Kuchnia
Bułgaria

Bułgaria
Kultura
mapa pogoda poradnik turysty warto zwiedzić zdrowie
Mapa Bułgaria Pogoda
Bułgaria
Bułgaria
Poradnik
Bułgaria
Warto
zobaczyć
Bułgaria
Zdrowie


Warto zobaczyć.

Bułgaria Poradnik turysty Bułgaria warto zobaczyć Bułgaria Warna Bułgaria Burgas Grecja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *