Rumunia zdrowie

W Rumunii nie występują ogniska epidemii stąd nie ma konieczności szczepień. Profilaktycznie przed wyjazdem można się zaszczepić przeciw tężcowi i polio. W najcieplejszych częściach kraju zdarzają się odosobnione przypadki cholery i zapalenia opon mózgowych. Niebezpieczeństwa unikniemy często myjąc ręce i pijąc tylko butelkową lub przegotowaną wodę.

Zagrożenie stanowią także bardzo wysokie temperatury i oparzenia słoneczne, należy pamiętać o piciu dużych ilości wody, stosowania kremów z filtrem UV oraz nakryciu głowy. Na terenach nękanych powodziami warunki sanitarne są gorsze. Obecnie nie ma już ognisk ptasiej grypy, władze weterynaryjne monitorują populacje ptactwa domowego pod tym kontem. W Rumunii nigdy nie doszło do przeniesienia wirusa grypy na ludzi.

Opłaty za prywatną opiekę medyczną to około 50 USD za wizytę u specjalisty oraz od 30 do 50 USD za 1 dzień pobytu w szpitalu. Korzystając z placówek prywatnych działających poza systemem powszechnego ubezpieczenia nie możemy liczyć na zwrot kosztów od polskiego NFZ.

Polacy wyjeżdżający do Rumunii powinni się zaopatrzyć w kartę EKUZ, na podstawie której możemy korzystać z bezpłatnej opieki medycznej w czasie pobytu. Lekarz udzielający pomocy ustala, jakie świadczenia są konieczne w danym przypadku, obywatele polscy są tutaj traktowani jak osoby ubezpieczone w rumuńskim systemie opieki zdrowotnej. Należy się zwracać tylko do lekarzy działających w ramach umowy z kasą chorych. Przed wizytą pokazujemy kartę EKUZ i paszport, czasami będziemy proszeni o pozostawienie ksero karty dlatego przyda się kilka zapasowych kopii. Przed wizytą u specjalisty i pobytem w szpitalu musimy dostać skierowanie od lekarza ogólnego, chyba że jest to wypadek nagły.

Numer alarmowy to 112.

W niektórych przypadkach także w ramach powszechnej opieki zdrowotnej trzeba dopłacić, w przypadku wizyty u stomatologa osoby pełnoletnie muszą pokryć ok. 60% zabiegu, do niektórych leków należy dopłacić od 10 do 50% ich wartości. Kosztów tych nie ponoszą dzieci i kobiety w ciąży. Każdy lekarz jest uprawniony do wystawiania recepty na leki objęte refundacją. O zwrot kosztów leków należy się ubiegać po powrocie do kraju, w swoim oddziale NFZ, do wniosku dołączamy oryginały rachunków i dowodów zapłaty.

EKUZ nie pokrywa kosztów transportu medycznego do Polski ani obowiązujących w Rumunii dodatkowych opłat za świadczenia medyczne, aby ich uniknąć należy wykupić prywatną polisę ubezpieczeniową.

W razie wątpliwości dodatkowe informacje uzyskamy pod poniższym adresem:
Casa judeteana de asigurari de sanatate,
Calea Calarasilor 248,
Bl. S 19, District 3,
030634 Bucuresti
Tel. +40213026200

Rumunia - co jeszcze Cię interesuje?


ceny i zakupy
galeria hotele Kuchnia Kultura
Ceny
Rumunia

Galeria
Rumunia
Hotele
Rumunia

Kuchnia
Rumunia

Rumunia
Kultura
mapa pogoda poradnik turysty warto zwiedzić zdrowie
Mapa Rumunia Pogoda
Rumunia
Rumunia
Poradnik
Rumunia
Warto
zobaczyć
Rumunia
Zdrowie


Warto zobaczyć.

Rumunia Sybin Rumunia Bran Rumunia Sighisoara Sli Lanka Anuradhapura Chorwacja Pula

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *