Rumunia Braszów

Braszów położony jest w środkowej części kraju, w okręgu o tej samej nazwie, około 166 km. od stolicy Rumunii, Bukaresztu. Założony w 1211 r. przez Krzyżaków, był w średniowieczu dużym centrum handlowym pomiędzy Półwyspem Bałkańskim a Mołdawią i Wołoszczyzną. Do 1918 r. należał do Węgier, dopiero w wyniku I wojny światowej przeszedł do Rumunii.

Krzyżacy zdawali sobie sprawę, że nie utrzymają się długo w Palestynie i szukali nowej siedziby. Pierwszym takim miejscem był południowo-wschodni Siedmiogród, gdzie przybyli na zaproszenie króla węgierskiego Andrzeja II dla obrony wschodnich granic przed koczowniczymi Kumanami. W 1212 r. król podarował zakonowi ziemię Borsa, powstał wtedy zamek w Braszowie i kilka innych. Wkrótce jednak Krzyżacy próbowali wyłamać się spod zależności od Andrzeja II i przekazać zajmowane dobra papieżowi, tworząc w ten sposób państwo zakonne, tak jak zrobili to później w Polsce. Plan nie powiódł się i w 1225 r. król wygnał ich z Węgier.

Miasto posiada wiele cennych zabytków, przede wszystkim rozległe Stare Miasto z pięknym ratuszem, którego budowę rozpoczęto w 1410 r. Następnie Czarny Kościół z lat 1382-1477, wybudowany przez Sasów siedmiogrodzkich w stylu późnogotyckim. Początkowo katolicki, został przejęty przez ewangelików w 1542 r., kiedy jeden z pierwszych kaznodziei Jan Honterus poprowadził tu mszę w języku niemieckim, zamiast łaciny. Jego pomnik do dziś stoi przed budynkiem kościoła. Z oryginalnego gotyckiego wyposażenia zachowała się we wnętrzu jedynie kamienna chrzcielnica z 1472 r., ścienne malowidła w południowym przedsionku przedstawiające Marię z Jezusem, św. Katarzyną i Barbarą a także trzy późnogotyckie tablice ołtarzowe z przedstawieniem ukrzyżowania, biczowania, dwunastoletniego Chrystusa w świątyni, obrzezania i zaślubin Marii.

Niewątpliwą atrakcją miasta jest zachowana, średniowieczna część murów miejskich z licznymi basztami, smukłymi wieżami i bramami. Za murami znajduje się Schei, dzielnica rumuńska, oddzielona od dawnej dzielnicy saskiej.

Cerkiew świętego Mikołaja została zbudowana w 1293 r., wzmianka o niej zachowała się w bulli papieża Bonifacego IX z końca XIV w. W 1495 r. rozpoczęto jej przebudowę w stylu gotyckim. Budowlę zdobią przepiękne polichromie Misu Poppa. Nieopodal znajduje się najstarsza szkoła w Rumunii.

Rumunia - co jeszcze Cię interesuje?


ceny i zakupy
galeria hotele Kuchnia Kultura
Ceny
Rumunia

Galeria
Rumunia
Hotele
Rumunia

Kuchnia
Rumunia

Rumunia
Kultura
mapa pogoda poradnik turysty warto zwiedzić zdrowie
Mapa Rumunia Pogoda
Rumunia
Rumunia
Poradnik
Rumunia
Warto
zobaczyć
Rumunia
Zdrowie


Warto zobaczyć.

Rumunia Bran Rumunia Sybin Rumunia Rumunia pogoda Ukraina Kijów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *