Słowacja zdrowie

Na Słowacji nie musimy obawiać się żadnych epidemii i zagrożeń zdrowia, szczepienia nie są wymagane jednak profilaktycznie można się zaszczepić przeciw błonicy, tężcowi i polio. Obywatele polscy mogą korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej w podstawowym zakresie. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), którą możemy pobrać w wojewódzkim oddziale NFZ, umożliwia nam korzystanie z opieki medycznej na takich samych warunkach, jak obywatelom słowackim.

Możemy korzystać tylko ze świadczeń placówek, które podpisały umowę z jednym z pięciu towarzystw ubezpieczeniowych, wchodzących w skład Zdravotnej Poistovny. W tym celu wybieramy jedno z towarzystw, informację na ich temat znajdziemy w biurach towarzystw. Leczenie specjalistyczne i szpitalne wymaga skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. Tylko w nagłych przypadkach zgłaszamy się bezpośrednio do szpitala okazując EKUZ.

Tylko podstawowe świadczenia stomatologiczne są bezpłatne, za resztę musimy wnieść zryczałtowaną opłatę. W przypadku leczenia szpitalnego trzeba opłacić stawkę dzienną, maksymalnie do 21 dni. Podobnie za leki na receptę płacimy zryczałtowaną opłatę, za niektóre część ceny, podobnie jak u nas, część leków jest pełnopłatna. Medyczny transport do Polski jest w całości płatny przez pacjenta i jego koszt nie podlega zwrotowi. Podobnie w przypadku korzystania z pomocy lekarza, który nie podpisał umowy ze Słowacką Służbą zdrowia nie odzyskamy wpłaconych pieniędzy.

Aby starać się o przysługujący nam zwrot kosztów musimy posiadać oryginały rachunków i dowodów zapłaty od lekarzy i z aptek. O EKUZ należy postarać się przed wyjazdem z kraju, składając wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze NFZ właściwej dla miejsca zamieszkania. Wniosek można pobrać osobiście lub ze strony NFZ, wypełniony zanosimy osobiście, wysyłamy faksem, pocztą lub pocztą elektroniczną. Jednak aby odebrać kartę, będzie potrzebny odręczny podpis wnioskodawcy.

EKUZ nie pokrywa kosztów leczenia w szerszym zakresie ani medycznego transportu do Polski, dlatego warto wykupić dodatkową polisę u prywatnego ubezpieczyciela, która umożliwi nam np. leczenie w prywatnych klinikach i szpitalach.

W odróżnieniu od naszego GOPR-u, słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe (Horská zachranná služba) pobiera opłaty za akcje ratownicze – przybycie ratowników na miejsce wypadku, użycie skutera, samochodu i helikoptera. Bezpłatne jest jedynie udzielenie pomocy medycznej. Właściciel stoku narciarskiego pokrywa wszystkie koszty związane z udzielaniem pomocy narciarzom, są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo i ewentualne akcje ratownicze. Ale już narciarze jeżdżący poza wyznaczonymi trasami, a ulegną wypadkowi, ponoszą koszty sami – nieskomplikowana akcja ratownicza to koszt 370-400 zł., bardziej złożona 800-1400 zł., długie poszukiwanie zaginionego, wydobywanie ofiar spod lawiny nawet ponad 10 000 zł. Cztery działające na Słowacji firmy: Allianz, Union, Kooperativa i Generali posiadają oferty ubezpieczenia od kosztów akcji Górskiego Pogotowia. Tego typu polisę, obejmującą turystykę górską, wspinaczkę i alpinizm możemy wykupić także w Polsce, musi jednak pokrywać koszty poszukiwań i ratownictwa.

Słowacja - co jeszcze Cię interesuje?


ceny i zakupy
galeria hotele Kuchnia Kultura
Ceny
Słowacja

Galeria
Słowacja
Hotele
Słowacja

Kuchnia
Słowacja

Słowacja
Kultura
mapa pogoda poradnik turysty warto zwiedzić zdrowie
Mapa Słowacja Pogoda
Słowacja
Słowacja
Poradnik
Słowacja
Warto
zobaczyć
Słowacja
Zdrowie


Warto zobaczyć.

Albania ceny i zakupy Austria ceny i zakupy Włochy ceny i zakupy Dominika Ceny i zakupy Dominikana ceny i zakupy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *