Słowacja kultura

Podobnie jak Polska Słowacja jest krajem o długiej i skomplikowanej historii, która ukształtowała ciekawą, różnorodną kulturę i obyczaje jej mieszkańców. Największy wpływ na Słowaków mieli ich sąsiedzi – Węgrzy, Czesi a okresowo także Turcy. Mniejszość węgierska do dziś stanowi ok. 10% mieszkańców, co czasami jest przyczyną konfliktów. Drugą dużą społecznością są Romowie.

Kultura słowacka zawiera także dużo elementów charakterystycznych dla polskiej i czeskiej kultury góralskiej co można dostrzec w barwnych strojach, pieśniach, tańcach i obyczajach. Górali z Beskidów żyjących w dwóch różnych krajach łączy wspólne pochodzenie od wołoskich przodków przybyłych z obszaru dzisiejszej Rumunii. Najstarsze wzmianki o tym ludzie znajdziemy w źródłach bizantyjskich w VIII w. Po inwazji Słowian na Bałkany zostali wyparci na tereny górskie, które zamieszkują do dnia dzisiejszego.

Słowacy potrafią znakomicie promować swój wspaniały folklor. Każdy region posiada swoje ubiory, muzykę i tańce, obyczaje, tradycje. Wraz z potrawami kuchni regionalnej są prezentowane na festiwalach folklorystycznych, przyciągających rzesze turystów. Największe, organizowane przez Międzynarodową Radę Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej odbywają się w Východnej, Myjave i Detve.

Chronionymi w UE znakami geograficznymi i specjalnościami regionalnymi są na przykład Skalický trdelník – słodki kołacz, słowacka bryndza i kluski z bryndzą, parzenica i słowacki oscypek zarejestrowany w 2008 r.

Folklor Słowacji posiada wiele zwyczajów i obrzędów znanych także w Polsce. Na przykład wynoszenie Moreny czyli słomianej lalki ubranej w kobiece ubrania, którą młode dziewczęta wynosiły wiosną nad potok i wrzucały do wody. Podobnie 6 stycznia chłopcy przebrani za biblijnych Kacpra, Melchiora i Baltazara wędrowali po domach we wsi śpiewając kolędy i odgrywając sceny pokłonu Trzech Króli. Podczas Nocy Świętojańskiej 23 na 24 czerwca pali się wielkie ogniska i skacze przez nie przy wtórach muzyki i śpiewu. Dzień zmarłych Słowacy obchodzą nie 1 a 2 listopada, odwiedzają wówczas cmentarze, kładąc na grobach wieńce i zapalając świece za dusze zmarłych. 6 grudnia dzieci wystawiają przed snem buty, do których św. Mikołaj wkłada słodycze, niegrzeczne dostają cebule albo węgiel.

Słowacja - co jeszcze Cię interesuje?


ceny i zakupy
galeria hotele Kuchnia Kultura
Ceny
Słowacja

Galeria
Słowacja
Hotele
Słowacja

Kuchnia
Słowacja

Słowacja
Kultura
mapa pogoda poradnik turysty warto zwiedzić zdrowie
Mapa Słowacja Pogoda
Słowacja
Słowacja
Poradnik
Słowacja
Warto
zobaczyć
Słowacja
Zdrowie


Warto zobaczyć.

Albania ceny i zakupy Austria ceny i zakupy Włochy ceny i zakupy Dominika Ceny i zakupy Dominikana ceny i zakupy

2 odpowiedzi na „Słowacja kultura

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *