Łotwa Turaida

[Not a valid template]Na miejscu dawnej warowni łotewskiej zwanej Dabrela, w 1213 r. powstał warowny zamek. Pierwotnie nosił nazwę Fredeland i zdobył sławę po krwawej bitwie pomiędzy najeżdżającymi te tereny Litwinami a Zakonem Kawalerów Mieczowych w 1298 r. W walce z wielkim księciem litewskim Witenesem poległ wówczas mistrz zakonu Bruno. Jego śmierć pomścił, wybrany na następce Godfryd von Rogga, pokonując Litwinów wracających z bogatymi łupami.

W 1589 r. tereny te podbił i przyłączył do Rzeczpospolitej król Stefan Batory, oddał je następnie w zarząd Piotrowi Stabrowskiemu. Zajęte przez Szwedów zostały w 1601 r. odbite przez hetmana Radziwiłł.
Zamek w Turaidzie wybudował z czerwonej cegły założyciel nieodległej Rygi i jej biskup – Albert. Budowę i rozwój fortyfikacji prowadzono do XVII wieku, kiedy ze względu na rozwój broni palnej zamek zaczął tracić swoje strategiczne znaczenie. W 1776 r. został poważnie uszkodzony przez pożar i już nie odbudowany zaczął popadać w ruinę.

Prace renowacyjne zaczęto prowadzić w 1970 r., obecnie mieści centrum turystyczne oraz Muzeum Historyczne. Można zwiedzić wznoszącą się na 38 m wieżę Bergfried, najstarszą część zamku z platformą widokową na przepiękną dolinę rzeki Gauja. Wieżę południową z XIII wieku z zachowanych podwójnym, gotyckim sklepieniem krzyżowym na I piętrze. „Piec centralnego ogrzewania” czyli średniowieczne urządzenia grzewcze ogrzewające w zimie pokoje na zamku, pracownie arcybiskupa ryskiego z wyposażeniem z XVI wieku oraz zabytki archeologiczne wydobyte podczas prac renowacyjnych.

Do kompleksu należy także najstarszy w regionie drewniany kościółek z cmentarzem inflanckim oraz grobem Maij, Róży z Turaidy. Z jej osobą wiąże się romantyczna legenda, w której rolę złego charakteru odgrywa polski szlachcic, Adam Jakubowski. Podobno w Siguldzie zachowały się dokumenty według których został później złapany i osądzony.

Zwiedzając Turaidę koniecznie trzeba się wybrać do Siguldy aby oglądnąć pozostałości starego i nowy zamek, oglądnąć zabytki w Krimuldzie oraz zwiedzić Park Narodowy Gauja z krasowymi jaskiniami i wodospadem. Jeżeli zostanie nam nieco czasu wybierzmy się oglądnąć zabytki Cesis, miejsca zwycięskiej bitwy polskiej husarii z o wiele lepiej uzbrojonymi Szwedami.

Łotwa - co jeszcze Cię interesuje?


ceny i zakupy
galeria hotele Kuchnia Kultura
Ceny
Łotwa

Galeria
Łotwa
Hotele
Łotwa

Kuchnia
Łotwa

Łotwa
Kultura
mapa pogoda poradnik turysty warto zwiedzić zdrowie
Mapa Łotwa Pogoda
Łotwa
Łotwa
Poradnik
Łotwa
Warto
zobaczyć
Łotwa
Zdrowie


Warto zobaczyć.

Rosja kuchnia Słowacja kuchnia Hiszpania Kuchnia Indie Kuchnia Albania kuchnia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *