Łotwa Dobele

[Not a valid template]Pierwsza wzmianka o miejscowości pojawia się już w 1254 r. kiedy roszczenia do niej zgłasza zarówno arcybiskup Rygi jak i mistrz zakonu inflanckiego.

Dobele sławne jest przede wszystkim z pozostałości zamku wystawionego przez mistrza Eberharda de Monheim w 1334 r., na miejscu zdobytego i zburzonego przez rycerzy zakonnych grodu Semigaliów.
Z nieznanych przyczyn zakonny zamek podupadł i na jego ruinach w 1379 r. warownię zbudowali Krzyżacy, osadzając w nim osobnego komtura. Na swoje czasy była ona prawdziwie niezdobyta, wielokrotnie odpierając ataki potężnych w tym czasie Litwinów.

Ostatnim komturem był Thiessen von der Recke, przeciwnik Gotarda Kettlera i jego planów przekazania ziem zakonnych pod władzę króla polskiego Zygmunta Augusta. Thiessen nie miał zamiaru oddać zamku i dopiero w 1576 r. został zmuszony do ustąpienia, w zamian za dobra neyenburskie.

Jego syn brał udział w bitwie pod Kircholmem, który miał stanąć do walki z samych królem szwedzkim Karolem IX i pozbawić go kosztownej szpady i kapelusza. Pamiątki te były przechowywane na zamku w Neuenburgu w Kurlandii, a głowę Karola IX uratował Liwończyk Heinrich Vrede. Za męstwo król polski podarował Matthiasowi van der Recke dobra w Kabile.

Tymczasem zamek przeszedł w posiadanie książąt kurlandzkich do 1619 r. kiedy został najechany i zdobyty przez króla szwedzkiego Gustawa Adolfa, który wcześniej opanował Mitawę i Bowsko.
Pomimo szalejących wokół jego murów zamieci wojennych, zamek nigdy nie został zburzony przez obce wojska, niestety opuszczony i zaniedbany w końcu popadł w ruinę. Obecnie trwają pracę nad jego rekonstrukcją.

Nieopodal znajduje się eklektyczna Villa Todleben, wzniesiona w 1855 r. przez generała – gubernatora F.E. Todlebena.

Niezwykłym zabytkiem jest także doskonale zachowany kościół ewangelicko-protestancki z 1495 r.

W 1870 r. w Dobele odbył się pierwszy w Kurlandii festiwal piosenki, od tego czasu w mieście kultywuje się tą tradycje.

Łotwa - co jeszcze Cię interesuje?


ceny i zakupy
galeria hotele Kuchnia Kultura
Ceny
Łotwa

Galeria
Łotwa
Hotele
Łotwa

Kuchnia
Łotwa

Łotwa
Kultura
mapa pogoda poradnik turysty warto zwiedzić zdrowie
Mapa Łotwa Pogoda
Łotwa
Łotwa
Poradnik
Łotwa
Warto
zobaczyć
Łotwa
Zdrowie


Warto zobaczyć.

Rosja kuchnia Słowacja kuchnia Hiszpania Kuchnia Indie Kuchnia Albania kuchnia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *