Izrael Jerycho

Jerycho jest miastem położonym w bezpośredni sąsiedztwie rzeki Jordan, na spornych terenach na Zachodnim Brzegu na obszarze Autonomii Palestyńskiej. Miasto to zamieszkuje ponad 20 tysięcy mieszkańców. Leżu w depresji, ok 270 metrów poniżej poziomu, około 16 kilometrów na północ od brzegó Morza Martwego. Jerycho jest najniżej położonym stale zamieszkanym miejscem na ziemi. Uważa się go również za jedno z najstarszych ciągle zamieszkiwanych miast na świecie.

W Biblii opisuje się Jerycho jako Miasto Palmowych Drzew. Obfite źródła wody w okolicach sprawiły, że stało się ono atrakcyjnym miejscem do zamieszkania już przed wieloma tysiącami lat. W tradycji judeo-chrześcijańskiej znane jest jako miejsce, do którego Izraelici powrócili z niewoli w Egipcie, przyprowadzeni przez Jozuego, następcę Mojżesza. Archeolodzy odkopali szczątki ponad dwudziestu kolejno budowanych w tym miejscu osad, z których najstarsza pochodzi sprzed 11 tysięcy lat.

W czasie panowania Persów Jerycho przestało być znaczącym centrum regiony, przez wiele lat funkcjonowało jako prywatny majątek Aleksandra Wielkiego. W połowie II wieku p.n.e. Jerycho stanowiło silny ośrodek kultury helleńskiej. Pod koniec I wieku p.n.e. miasto było dzierżawione przez Heroda, który płacił lenno Kleopatrze i Markowi Antoniuszowi. Po koronacji cesarz Oktawian przejął kontrolę nad Imperium Rzymskim i przyznał Herodowi wolną rękę w sprawowaniu władzy nad Jerychem. Za rządów Heroda wybudowano hipodrom i nowe wodociągi, oraz zbidowano pałac zimowy w pobliskiej miejscowości Tulul al-Alaiq.

Chrześcijańskie Ewangelie opisują pobyt Jezusa w Jerycho, gdzie uzdrowił – zależnie od źródła – jednego lub dwóch ślepych żebraków, oraz przywiódł lokalnego celnika, Zacheusza, do skruchy i zaprzestania nieuczciwych praktyk. Na drodze między Jerozolimą a Jerycho rozgrywa się również akcja Przypowieści o miłosiernym Samarytaninie.

Pod administracją arabską Jerycho nazywało się Ariha i zaczęło podupadać. Najpierw wygnano stamtąd Żydów, a w 659 roku trzęsienie ziemi zniszczyło prawie całe miasto.

Po upadku imperium osmańskiego, pod koniec I wojny światowej, Jerycho znalazł się pod panowaniem brytyjskim. Podczas II wojny światowej, przy pomocy żydowskiej firmy Solel Boneh wybudowano tam twierdzę.
Jerycho zostało zdobyte przez Izrael podczas wojny sześciodniowej w 1967 roku wraz z resztą Zachodniego Brzegu Jordanu. Było to jedno z pierwszych miast przekazanych Autonomii
Palestyńskiej w 1994 roku.

Izrael - co jeszcze Cię interesuje?


ceny i zakupy
galeria hotele Kuchnia Kultura
Ceny
Izrael

Galeria
Izrael
Hotele
Izrael

Kuchnia
Izrael

Izrael
Kultura
mapa pogoda poradnik turysty warto zwiedzić zdrowie
Mapa Izrael Pogoda
Izrael
Izrael
Poradnik
Izrael
Warto
zobaczyć
Izrael
Zdrowie


Warto zobaczyć.

Izrael Jerycho Izrael Nazaret Izrael Galeria Izrael Zdrowie Jordania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *