Ukraina Sewastopol

Sewastopol leży na Półwyspie Krymskim, nad Morzem Czarnym. W starożytności w tym miejscu znajdował się Chersonez Taurydzki, założony w 528 r. p.n.e. przez Greków z leżącego w Azji Mniejszej Miletu.
Na przełomie V i VI w. p.n.e. miasto otoczono potężnymi murami kamiennymi, w tym czasie Chersonez przekształcił się także w stolicę dużego państwa obejmującego znaczną część Krymu.

Prawie 400 lat później, zagrożony przez wojowniczych Scytów, zwraca się o pomoc do władcy Pontu w Azji Mniejszej, Mitrydatesa, o zbrojną pomoc. Król pokonał Scytów ale włączył miasto do swojego państwa, pozostawiając mu jedynie wewnętrzną autonomię. Po klęsce Mitrydatesa w walce z Rzymem do miasta wkroczyły kontyngenty Imperium rozbudowując i unowocześniając fortyfikacje.

W VI w. Krym zajęli Hunowie a miasto pozbawione zaplecza gospodarczego zaczęło podupadać. Dopiero dzięki pomocy Bizancjum odbudowano mury obronne a Chersonez znów się ożywił. W 711 r. to właśnie tutaj rozpoczął się bunt, który doprowadził do objęcia tronu przez bizantyjskiego oficera Filipikosa Bardanesa. W 988 r. na skutek zdrady władzę w mieście objął książę Włodzimierz I kijowski.

Upadek Chersonezu rozpoczął się w 1223 r. po spustoszeniu półwyspu przez wojska mongolskie, ostatecznie miasto spalono a mieszkańców wymordowano, na ruinach próbowano wznosić niewielkie osady, ale nie udało się odrodzić miasta, którego ruiny przykrył nawiewany przez wiatr pył. Dopiero w XIX w. przypadkowo odkryli je archeolodzy, a badania prowadzone są nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

W 1783 r. z inicjatywy Grigorija Potiomkina, rosyjskiego feldmarszałka, założono Sewastopol, bazę marynarki wojennej, twierdzę i ważny port handlowy. Dzisiaj jest miastem wydzielonym na prawach obwodu. Na północy i wschodzie graniczy z Autonomiczną Republiką Krymską, na południu i zachodzie jego granice wyznacza Morze Czarne.

Do najważniejszych zabytków należą: teatr grecki na 200 osób zbudowany na początku III w. p.n.e. oraz wbudowany w jego konstrukcję kościół wczesnochrześcijański z IV w. n.e. Bazylika z VI w. n.e. wybudowana prawdopodobnie na miejscu starszej synagogi, posiada do dzisiaj liczne marmurowe kolumny i resztki dwóch portali. Odkryta w XIX w. przez polskiego archeologa Karola Kościuszko – Waluszyńskiego obszerna bazylika z VI w. z kaplicą i grobowcami oraz ciągnącymi się przy jej ścianie kramami kupieckimi. Jedna z największych świątyń miasta – Bazylika na wzgórzu, zbudowana w VI w. n.e. i zniszczona w 989 r.

Zbudowana w VI w. jako świątynia klasztoru żeńskiego Bazylika zachodnia oraz pochodzący z tego samego okresu największy zespół świątynny dawnego Krymu i siedziba biskupa chersoneskiego, Bazylika Uwarowska. W ich pobliżu baptysterium, przypuszczalne miejsce chrztu księcia Włodzimierza.

Bazylika Kruze jest najstarszą chrześcijańską świątynią Chersonezu, powstała w V w. na miejscu wcześniejszej, pogańskiej świątyni greckiej.

Bardzo dobrze zachowana cytadela rzymska z II w., tworząca zespół potężnych umocnień rzymskich i wcześniejszych greckich powiększonych w czasach bizantyjskich. Oprócz murów i baszt zachowały się pozostałości rzymskich koszar, budynków administracji i innych. W mieście odkopano także kilka kwartałów mieszkalnych wraz z głębokimi cysternami.

Ukraina - co jeszcze Cię interesuje?


ceny i zakupy
galeria hotele Kuchnia Kultura
Ceny
Ukraina

Galeria
Ukraina
Hotele
Ukraina

Kuchnia
Ukraina

Ukraina
Kultura
mapa pogoda poradnik turysty warto zwiedzić zdrowie
Mapa Ukraina Pogoda
Ukraina
Ukraina
Poradnik
Ukraina
Warto
zobaczyć
Ukraina
Zdrowie


Warto zobaczyć.

Warning: Undefined array key "just_current_post" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 69 Warning: Undefined array key "date_modified" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 97 Warning: Undefined array key "group_by" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 100 Warning: Undefined array key "show_type" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 102 Warning: Undefined array key "no_author_comments" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 103 Warning: Undefined array key "no_user_comments" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 104 Warning: Undefined array key "unique" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 105 Warning: Undefined array key "crossmatch" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 108 Warning: Undefined array key "orderby" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 117 Warning: Undefined array key "orderby_order" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 118 Warning: Undefined array key "orderby_case" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 119 Warning: Undefined array key "exclude_users" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 137 Warning: Undefined array key "count_home" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 138 Warning: Undefined array key "count_feed" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 139 Warning: Undefined array key "count_single" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 140 Warning: Undefined array key "count_archive" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 141 Warning: Undefined array key "count_category" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 142 Warning: Undefined array key "count_page" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 143 Warning: Undefined array key "count_search" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 144 Warning: Undefined array key 1 in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 157 Ukraina kultura Mali Białoruś Bułgaria Belize

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *