Ukraina Kamieniec Podolski

Kamieniec Podolski leży nad rzeką Smotrycz, tworzącą poniżej miasta głęboki, malowniczy jar w wapiennej skale sięgający nawet 50 m. wysokości.

Pierwsza twierdza na tym miejscu istniała już na początku naszej ery i uległa zniszczeniu podczas najazdu wojowniczych Hunów. Miasto założyli w średniowieczu litewscy Koriatowicze, starający się utrzymać niezależność dzięki balansowaniu pomiędzy Polską, Wielkim Księstwem Litewskim i Węgrami. W 1430 r. na trwałe przeszedł we władanie Polski co rozpoczęło szybki rozwój i rozbudowę miasta, systematycznie powiększano potężne mury, które oparły się najazdom Kozaków Bohdana Chmielnickiego w 1652 r.

W czasie wojen polsko-tureckich w XVII w. poddał się honorowo licznej armii sułtana Mehmeda IV. W wybuchu prochowni zginął wówczas komendant obrony zamku, pułkownik Jerzy Wołodyjowski. Od 1672 do 1699 r. wraz z Podolem należał do imperium osmańskiego po czym wrócił do Polski. Dopiero w czasie I rozbioru trafił w granice Rosji.

Do licznych zabytków miasta należy Stary i Nowy Zamek, twierdza składająca się z kompleksu obronnych budowli powstających od XIV do XVII w., turecki most na Smotryczu wzniesiony z kamienia w 1494 r. jako połączenie twierdzy ze Starym Miastem.

Katedra śś. Piotra i Pawła z barokowym prezbiterium i Bramą Tryumfalną. Kościół św. Mikołaja i klasztor dominikanów z 1616 r., przebudowany w stylu barokowym. Kościół franciszkanów z 1616 r. z grobowcem Jerzego Wołodyjowskiego oraz klasztor franciszkanów z XVII w. Kościół trynitarzy pod wezwaniem Świętej Trójcy z 1712 r. Kościół i klasztor dominikanek z 1720 r.

Zabytki związane z zamieszkującymi Kamieniec Ormianami – kościół Najświętszej Marii Panny z XVI w. (obecnie cerkiew św. Mikołaja) ormiański dom handlowy z 1479 r, studnia z XVII w.

Z twierdzą łączyły się obwarowania miejskie z których przetrwała Brama Miejska z XVI w., Baszta Batorego z 1585 r. z Bramą Wietrzną i prochownią, Brama Polska z początku XVI w. z barbakanem, Brama Ruska z 1527 r. z barbakanem i tamą na rzece, Baszta Kuśnierska z 1583 r., Baszta Ślusarska z końca XVI w. i Baszta Janczarska z 1583 r. z sąsiadującą synagogą.

Ukraina - co jeszcze Cię interesuje?


ceny i zakupy
galeria hotele Kuchnia Kultura
Ceny
Ukraina

Galeria
Ukraina
Hotele
Ukraina

Kuchnia
Ukraina

Ukraina
Kultura
mapa pogoda poradnik turysty warto zwiedzić zdrowie
Mapa Ukraina Pogoda
Ukraina
Ukraina
Poradnik
Ukraina
Warto
zobaczyć
Ukraina
Zdrowie


Warto zobaczyć.

Warning: Undefined array key "just_current_post" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 69 Warning: Undefined array key "date_modified" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 97 Warning: Undefined array key "group_by" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 100 Warning: Undefined array key "show_type" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 102 Warning: Undefined array key "no_author_comments" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 103 Warning: Undefined array key "no_user_comments" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 104 Warning: Undefined array key "unique" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 105 Warning: Undefined array key "crossmatch" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 108 Warning: Undefined array key "orderby" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 117 Warning: Undefined array key "orderby_order" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 118 Warning: Undefined array key "orderby_case" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 119 Warning: Undefined array key "exclude_users" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 137 Warning: Undefined array key "count_home" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 138 Warning: Undefined array key "count_feed" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 139 Warning: Undefined array key "count_single" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 140 Warning: Undefined array key "count_archive" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 141 Warning: Undefined array key "count_category" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 142 Warning: Undefined array key "count_page" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 143 Warning: Undefined array key "count_search" in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 144 Warning: Undefined array key 1 in /usr/home/webrange6/domains/panstwaswiata.pl/public_html/wp-content/plugins/post-plugin-library/common_functions.php on line 157 Ukraina kultura Mali Białoruś Bułgaria Belize

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *