Niemcy kultura

Historia kraju rozpoczyna się około X w. p.n.e., kiedy plemiona germańskie przybyły ze Skandynawii w dorzecze Łaby i Renu. W I w. n.e. wojowniczy Germanie prowadzili liczne wojny z Cesarstwem Rzymskim.
Kraj był wielokrotnie pustoszona przez kolejnych Skandynawów wędrujących na zachód a w połowie IV w. przez Hunów, co rozpoczęło wielką wędrówkę ludów w Europie.
W VI w. tereny dzisiejszych Niemiec zostały włączone do państwa Franków, powstała zwarta organizacja państwowa i kościelna z czterema arcybiskupstwami. W 800 r. władca Franków, Karol Wielki został koronowany w Akwizgranie na cesarza, odnawiając tradycje rzymskie.
Niemiecka literatura, filozofia, sztuka, muzyka zaczęły się rozwijać już w średniowieczu, promieniując na wszystkie sąsiednie państwa.
Jeszcze dzisiaj mówi się o Niemcach jako o narodzie filozofów i poetów, mając na myśli takie nazwiska jak Gottfried Wilhelm Leibniz, Immanuel Kant, Johann Wolfgang von Goethe, Thomas Mann czy Friedrich Schiller.
Bogata kultura jest także zróżnicowana pod względem różnych tradycji poszczególnych landów. Ośrodki, w których rozwija się kultura, są obecne w wielu miastach i regionach, bez dominacji jednego. Istnieje ponad 60 uniwersytetów, wiele mogących się pochwalić wielowiekową historią. Uniwersytet w Heidelbergu erygowano w 1386 r., w Kolonii w 1388 r.
Największą część ludności stanowią Niemcy, jednak trwający od wielu lat napływ emigrantów spowodował powstanie mniejszości narodowych. Do największych należą Turcy, Jugosłowianie, Włosi, Grecy i Polacy.
Północ kraju, od czasu wystąpienia Marcina Lutra w XVI w. zajmują protestanci, część południowa, z najbardziej tradycyjną Bawarią jest katolickie.
Do najbardziej znanych imprez, ściągających turystów ze wszystkich stron świata, należy October Fest czyli Święto Październikowe, obchodzone niezwykle hucznie w Monachium. Jego początki sięgają uroczystych zaślubin księcia Ludwika Wittelsbacha, bawarskiego następcy tronu, z księżniczką Teresą 17 października 1810 r. Do dzisiaj rozległe błonia, na których odbył się ślub, nazywane są imieniem panny młodej.
Obchody łączą się oczywiście z masową degustacją piwa, najpowszechniejszego napoju w Bawarii. Goście siedzą przy długich ławach śpiewając i pijąc, a wieczorem odbywa się koncert muzyki ludowej.
Międzynarodowe znaczenie zyskała także berlińska Parada Miłości.

Niemcy - co jeszcze Cię interesuje?


ceny i zakupy
galeria hotele Kuchnia Kultura
Ceny
Niemcy

Galeria
Niemcy
Hotele
Niemcy

Kuchnia
Niemcy

Niemcy
Kultura
mapa pogoda poradnik turysty warto zwiedzić zdrowie
Mapa Niemcy Pogoda
Niemcy
Niemcy
Poradnik
Niemcy
Warto
zobaczyć
Niemcy
Zdrowie


Warto zobaczyć.

Salwador Mongolia Malta Sierra Leone Martynika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *