Togo

Oficjalna nazwa: Togo, Republika Togijska
Oryginalna nazwa: Republique togolaise
Stolica: Lomé
Ludność: 5 400 000
Powierzchnia: 56 785 km²
Język: francuski
Waluta: 1 frank CFA (CFAF) = 100 centymów


Mapa Togo
Togo mapa

Togo położone jest w zachodniej Afryce nad Zatoką Gwinejską. Za sąsiadów ma Ghanę, Genin i Burkina Faso. Spośród tych czterech i tak niewielkich krajów, najmniejsze jest właśnie Togo. Dość zawiłe były losy tego obszaru z okresów kolonializmu: pierwotnie Togo było częścią Ghany i stanowiło kolonię niemiecką. Po pierwszej Wojnie Światowej podzielone między Wielką Brytanię i Francję doczekało kolejnej wojny, po której część Brytyjska została przyłączona do Ghany, francuska pozostała samodzielnym organizmem państwowym.

Warunki naturalne.
W przeważającej części Togo jest krajem wyżynnym i górskim, jedynie na wybrzeżu znajduje się niewielki pas niziny aluwialnej. Linia brzegowa jest urozmaicona, bogata w zatoczki i mierzeje w różnym stadium. Jest to kraj omijany przez poważne nagłe zdarzenia pogodowe.

Ciężko podróżować.
Togo ma bardzo ubogą i często zniszczoną infrastrukturę transportową, która jest w dodatku przystosowana głównie do przewozu towarowego fosforytów, których eksport stanowi ponad połowę wartości eksportu krajowego. Dla turystów nie ma zbyt wielu miejsc, tym bardziej że dziedzictwo- tak kulturowe, jak i przyrodnicze- zostało w dużej mierze zdegradowane przez tradycyjne rolnictwo i nisko wydajny przemysł. Także baza noclegowa jest raczej skąpa.

Bardzo ciekawa jest struktura wyznaniowa mieszkańców Togo- po około dwadzieścia pięć procent populacji to katolicy i animiści, a także muzułmanie. Niewiele jest krajów, w których rozkład struktury wyznaniowej jest podobny. Jednak co warte podkreślenia, w Togo nigdy nie stało się to przyczyną poważniejszych konfliktów czy nawet zatargów. Wszelkie niepokoje mają raczej charakter polityczny i światopoglądowy, a nie religijny. Jedynym namacalnym symbolem kultury Togo jest Koutammakou.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *