Montserrat

Oficjalna nazwa: Montserrat
Oryginalna nazwa: Montserrat
Stolica: Plymouth (formalnie), Brades
Ludność: 4 655
Powierzchnia: 102 km²
Język: angielski
Waluta: 1 dolar wschodniokaraibski = 100 centów
Największe miasta: Brades, Plymouth


Mapa Montserrat
Montserrat mapa

Montserrat to wyspa w archipelagu Małych Antyli będąca dependencją Zjednoczonego Królestwa. Większość populacji została ewakuowana w latach dziewięćdziesiątych ze względu na wybuch wulkanu na wyspie. Ponieważ zagrożenie utrzymuje się nadal, na południową część wyspy zakazano powrotu, zamarł tam także ruch turystyczny, przez co wyspa Montserrat niemal znikła z turystycznej mapy świata.

Warunki naturalne.
Montserrat jest wyspą wulkaniczną opiętą na trzech grupach wulkanów, które stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa na wyspie. Poza tym Montserrat leży w zasięgu huraganów i trzęsień ziemi, więc, choć piękna, nie jest zbyt atrakcyjna dla turystów. Stoki wulkanów są bezleśne, pozostałą część wyspy pokrywają wilgotne lasy.

Miejsce opuszczone.
Od wybuchu Soufrière Hills w połowie lat dziewięćdziesiątych Montserrat przestała być atrakcyjnym miejscem dla turystów. Wprawdzie na północnej stronie wyspy wciąż działają hotele i pensjonaty, ale zakaz przebywania turystów na części południowej poważnie zaszkodził turystyce na wyspie. Północ jest raczej luksusowym miejscem wypoczynku, w którym dostępne są rozmaite wyszukane rozrywki, ale nie jest to w stanie zastąpić silniej rozwiniętego pod względem turystycznym południa.

Na Montserrat raczej zapuszczają się turyści przebywający na stałe na jednej z innych wysp Małych Antyli, skąd można na Montserrat dotrzeć drogą morską.

Nie jest to tez obowiązkowy punkt podróży, ponieważ Montserrat nie jest znaczącym ośrodkiem kulturalnym, także do większości zabytków z okresu kolonialnego nie można się dostać, ponieważ leżą one głównie w formalnej stolicy wyspy, która usytuowana jest po jej południowej stronie. Obecnie funkcje stolicy pełni jedna z północnych wsi licząca około tysiąca mieszkańców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *