Midway

Oficjalna nazwa: Midway, Wyspy Midway
Oryginalna nazwa: Midway Islands
Ludność: 40
Powierzchnia: 6,23 km²
Język: angielski
Waluta: dolar amerykański (USD)


Midway to grupa wysp, położonych na Oceanie Spokojnym. Leżą około ośmiuset pięćdziesięciu kilometrów od głównych wysp Hawajów. Midway należy do terytorium zamorskiego Stanów Zjednoczonych Ameryki. Obecnie zamieszkałe są przez pracowników (jest ich około czterdziestu) US Fish and Wildlife Service oraz obsługi. Brak jest tam stałych mieszkańców. Osoby, które się tam znajdują, są przede wszystkim odpowiedzialne za obsługę komunikacji na Oceanie Spokojnym.

Wyspy należące do Midway stanowią atol. Znajduje się on na północno-zachodnim skraju archipelagu Hawajskiego. W skład tego ostatniego wchodzą trzy duże wyspy oraz kilkadziesiąt malutkich wysepek koralowych. Wyspy te zbudowane są przede wszystkim z rafy koralowej. Do największych wysp należą: Sand Island, Eastern Island i Spit Island.

Ciekawą wydaje się być historia Atolu. Został on odkryty piątego lipca tysiąc osiemset pięćdziesiątego dziewiątego roku. Odkrywcą był amerykański kapitan N.C. Middlebrooks. Osiem lat później terytorium Midway zostało objęte przez Stany Zjednoczone. Po kilku lat podjęto pierwszą próbę stałego osiedlenia tego terenu. Na początku dwudziestego wieku marynarka wojenna objęła władzę nad tym obszarem. W roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym szóstym obszar ten został przekształcony w terytorium chronione. Administrację nad tym obszarem przejął US Fish and Wildlife Service.

W okresie II wojny światowej rozegrała się tam bitwa o dużym znaczeniu historycznym. Brały w niej udział dwie floty: amerykańska i japońska. Amerykanie pokonali flotę japońską, co było przełomem, ponieważ przełamano zwycięską passę Japonii.

Obecnie Midway jest domem dla ogromnych populacji albatrosów. Żyje tam obecnie około siedemnastu gatunków bardzo rzadkich ptaków. Oprócz ptaków można tam spotkać około dwustu pięćdziesięciu gatunków zwierząt związanych z wybrzeżem. Należy do nich między innymi bardzo rzadka mniszka hawajska. Obserwować można ją wraz z młodymi na plażach Midway, co jest bardzo niespotykanym widokiem. Żywią się one przede wszystkim żyjącymi w przybrzeżnych rafach ośmiornicami, rybami i skorupiakami. Innym rzadkim gatunkiem, jaki można spotkać na Midway jest żółw zielony. Stacjonuje on na atolu okazjonalnie. Pierwszy osobnik został odkryty dopiero w roku dwutysięcznym szóstym. Licznie występują również delfiny długoszczękie. Kolejny rzadki gatunek, który obserwować można w lagunach Midway.

Aktualnie dba się o odbudowę środowiska Midway, które zostało zniszczone przez działalność ludzką w czasach, gdy stacjonowała tam armia Stanów Zjednoczonych. Wielu ekologów i osób związanych ze zwierzętami występującymi na tych terenach, między innymi biologów oceanicznych, dba o odbudowę populacji zwierząt i roślin. Dzieje się tak, dlatego, że poprzez swój klimat i położenie Midway zdaje się być wyjątkowym obszarem, jedynym w swoim rodzaju na świecie. Dlatego warto dbać o to, co tam się zagnieździło.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *